Het werk

  • Een educatief programma rond gezondheid opzetten

De eerste doelstelling was het opzetten van een educatief programma voor de gemeenschap van Nanatha rond het thema gezondheid om de kennis over gezondheid, hygiëne en veelvoorkomende ziekten te vergroten. Een Dorpsgezondheidsraad (DGR), bestaande uit 15-20 personen, die ook activistas worden genoemd, hielp hierbij. Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd over onderwerpen als ondervoeding, diarree, hygiëne, malaria, seksueel overdraagbare ziekten, hiv/aids en gezinsplanning. Deze problemen zijn de oorzaak van de hoge sterfte- en ziektecijfers en zijn relatief eenvoudig te voorkomen. Het is de taak van de activistas om deze kennis te delen met hun gemeenschap.

  • Een programma voor educatie, landbouw en watermanagement opzetten

Nadat we ons meerdere jaren hebben gefocust op gezondheidszorg, is het programma nu uitgebreid met educatie, landbouw en watermanagement. Er zijn drie scholen gebouwd en de huisvesting van de onderwijskrachten is verbeterd. In totaal zijn er vijf klaslokalen voor leerlingen in het basisonderwijs en twee voor de kleuters. De twee moestuinen worden onderhouden door lokale mensen. Voor de kinderen op de scholen is er schoon water. Het systeem zal worden uitgebreid zodat er voor iedereen schoon water beschikbaar zal zijn.

  • Samenwerken met andere NGO’s

Het doel is om meer samen te werken met NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) die in het gebied actief zijn om de problemen in Nanatha aan te pakken en te voorzien in de behoefte van de inwoners aan structurele hulp.

Ons streven is om verschillende NGO’s en publieke campagnes over gezondheid een goede basis te verschaffen en om programma’s te implementeren die zijn gericht op het voorkomen van ziekten en het promoten van gezond schoon water en een grotere kennis van landbouw in het algemeen.